To dzięki Wam, drodzy Darczyńcy, powstała szkoła do której teraz może uczęszczać ponad setka dzieci z okolicznych wsi. Obecnie 117 dzieci znalazło swoich rodziców adopcyjnych, a ponad 60 czeka na kolejne adopcje, które umożliwią najmłodszym edukację.