FUNDACJA HEAVEN FOR AFRICA

Zarząd Fundacji:

  • Prezes Fundacji – Łucja Niedoba,
  • Fundator- Alina Lewandowska – Suschka
  • Rada Fundacji: Ewa Staś, Małgorzata Kubiak, Agnieszka Krawczyk.

Dane Kontaktowe:

Adres : ul. Folwarczna 17D/2, 43-450 Ustroń,
Mail: biuro@heavenforafrica.pl
Telefony kontaktowe:

  • 536 506 713
  • Łucja Niedoba (+48 508 996 830)
  • Koordynator adopcji: Marta Sojka-Perduta, telefon: +48 505 075 590

Konto Bankowe:

Bank PKO BP SA , ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

RACHUNEK BIEŻĄCY PL
Numer rachunku: 07 1020 3541 0000 5802 0338 4575

RACHUNEK BIEŻĄCY USD
Numer rachunku: 12 1020 3541 0000 5602 0338 4583

NIP: 5482731962
REGON: 386811044
KRS: 0000855775