Patronat adopcyjny

Patronat adopcyjny

Patronat adopcyjny jest działaniem mającym zapewnić pomoc dzieciom mieszkającym na Stepie Masajów w Tanzanii. Brak podstawowej edukacji polegający na nieznajomości języka urzędowego suahilii i języka angielskiego, jest dla nich dużą przeszkodą w życiu codziennym i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Wykształcone dziecko jest wsparciem dla całej rodziny a niekiedy wioski. Zdobyta przez niego wiedza pozwala mu na wyrwanie się z błędnego koła ubóstwa a co za tym idzie niemocy, głodu i braku perspektyw. Adoptując dziecko dajesz mu szansę na lepsze życie. Obdarowujesz go narzędziem, którego może użyć, by wyratować innych.

W ramach naszej akcji patronatem adopcyjnym chcemy objąć dzieci z wiosek na stepie Masajów, w Tanzanii. Dzieci objęte będą programem szkolnym zerowym (maksymalnie 3 lata), podstawowym (7 lat), ponadpodstawowym (4 lata), uczelnia wyższa (2 lata lub dłużej w zależności od kierunku). Poziom zerowy, na którym dzieci zdobywają podstawową znajomość języków w mowie i piśmie daje im możliwość rozpoczęcia nauki w szkołach na poziomie wyższym. Rok szkolny trwa od stycznia do listopada z przerwami.

Pełny koszt adopcji to 100 zł miesięcznie na dziecko.

 Otrzymane środki zostaną wykorzystane na pokrycie:

  • miesięcznej opłaty szkolnej,
  • przyborów szkolnych dwa razy w roku,
  • tygodniowego przydziału żywności i środków czyszczących,
  • ubrań i butów do szkoły dwa razy w roku,
  • kosztów leczenia.
Rozpoczęcie nauki jest wielką radością dla każdego z nich, stąd dobrze jest podjąć decyzję o adopcji, obejmującej pełen poziom nauczania tj min 3 lata, by każde z dzieci, które rozpocznie edukację mogło ją w pełni zakończyć i iść dalej. Jedna deklaracja nie oznacza jednej osoby wspierającej. Adopcję jednego dziecka może podjąć jedna osoba, grupa osób lub organizacja. Od Państwa zależy jakiej formie możecie

i chcecie wpierać dziecko. Dzieci objęte adopcją to dzieci z ubogich rodzin, często osierocone. Nasi pracownicy i wolontariusze obejmując adopcją dziecko kierują się wyłącznie jego sytuacją materialną i rodzinną.

Pomoc trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub jeśli podopieczny podejmie naukę w szkole średniej do czasu jej ukończenia. Rodzic adopcyjny otrzymuje informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ „ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ” – BĄDŹ WPARCIEM DLA DZIECKA, KTÓRE CZEKA NA TWOJĄ POMOC

Pobierz deklarację w formacie docx: TUTAJ lub w formacie pdf: TUTAJ

Pomoc trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub jeśli podopieczny podejmie naukę w szkole średniej do czasu jej ukończenia. Rodzic adopcyjny otrzymuje informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię.

Rezygnacja z adopcji

Rodzic adopcyjny może zrezygnować w trakcie trwania nauki podopiecznego zgłaszając rezygnację co najmniej 2 miesiące wcześniej informuję drogą mailową pod adresem: biuro@heavenforafrica.pl

Kontakt

Koordynator adopcji: Marta Sojka-Perduta, telefon: +48 505 075 590